Sứ mệnh?

Xây dựng quỹ học bổng cho trẻ em nghèo mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học. Giúp các em có điều kiện tới trường, tốt nghiệp THPT. Trở thành công dân có ích cho gia đình, xã hội. 

Mỗi hoàn cảnh được trao học bổng mỗi suất từ 500.000 - 1.000.000 đồng hằng tháng. giúp các em có điều kiện duy trì việc học

Xem thêm

Thông tin hoạt động quỹ

Hoàn cảnh cần giúp đỡ
11 hoàn cảnh đã xác minh 0 hoàn cảnh chưa xác minh
Suất học bổng trong tháng
Đã đạt 12 suất Chưa đạt 18 suất
Mục tiêu tài chính
Đã đạt 1.100.000 Còn thiếu 18.900.000
Thành viên
62 Mạnh thường quân 1 Tình nguyện viên

Chắp cánh ước mơ

Ước mơ của các em

Video

Cảm nhận của mạnh thường quân

Tin tức

Xem tất cả