Giới thiệu những ước mơ xanh

06-11-2014

Nhóm những ước mơ xanh

14/08/2012 | 22:48
 

 Nhóm tình nguyện Những ước Mơ xanh là một nhóm hoạt động xã hội, tình nguyện vì cộng đồng, đặc biệt quan tâm nhiều đến đối tượng là các em trẻ có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ.

 ĐÔI NÉT VỀ NHÓM NHỮNG ƯỚC MƠ XANH
Với những tấm lòng đầy lòng nhiệt huyết của nhiều thanh niên sinh viên học sinh đã cùng nhau khơi dậy ngọn lửa nhiệt tình vì cộng đồng, vì xã hội. Nhóm Những Ứơc Mơ Xanh ra đời với mong muốn tiếp nối Phong Trào Tình Nguyện của Thanh Niên Việt Nam.

Nhóm tình nguyện Những ước Mơ xanh là một nhóm hoạt động xã hội, tình nguyện vì cộng đồng, đặc biệt quan tâm nhiều đến đối tượng là các em trẻ có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ.

Với phương châm "" Tình Nguyện Vì Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn "" sau gần 3 năm Nhóm đã hoạt động hầu hết trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng chính của Những Ước Mơ Xanh là Ngừơi Khuyết Tật, các em mồ côi ở các mái ấm, các em trẻ lang thang trên đường phố. 
Cùng với những hoạt động đã có của mình chúng tôi rất mong muốn có thể khai thác và phát huy nhiều nguồn lực xã hội thông qua nhóm để có thể giúp đỡ các đối tượng có thêm nhiều điều kiện tốt hơn nữa với hy vọng sẽ vượt qua và vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là khơi dậy trong họ niềm tin và ý thức tự lực trong cuộc sống.

Song song với những hoạt động xã hội, Nhóm Những Ước Mơ Xanh cũng là nơi vun đắp những cung cách sống độc lập, phát huy khả năng tự chủ, năng động, kỷ luật và nâng cao nhận thức xã hội cho các thành viên tham gia.
Những Ước Mơ Xanh hoạt động hòa nhập theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, cùng thống nhất hành động vì cuộc sống tốt đẹp hơn.
Hiện nay lực lượng chính của nhóm là các bạn thanh niên, các bạn sinh viên, học sinh tại các trường đại học, cao đẳng, phổ thông trong thành phố. Các bạn với lòng nhiêt huyết tuổi trẻ đã kết nối lại với nhau và hoạt động thật tốt theo phương châm “" tình nguyện vì cuộc sống tốt đẹp hơn "”.

CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÓM :

- BAN ĐIỀU HÀNH ( 5 thành viên )
- MẢNG TRƯỞNG ( Mảng lang thang, Mảng mồ côi, Mảng khuyết tật, Mảng gia sư )
- TRƯỞNG BAN ( Đối ngoại, thông tin, văn nghệ ... )
- THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC ( Đã trực tiếp tham gia nhiều hoạt động và được làm lễ kết nạp chính thức)
- THÀNH VIÊN ( bao gồm Thành Viên mới tham gia và tham gia online )

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

- Dạy học miễn phí cho trẻ tại các mái ấm, chăm lo, quan tâm về tinh thần cũng như giúp đỡ về vật chất cho các em ở các mái ấm, trẻ em lang thang ( mái ấm khiếm thị Nhật Hồng , mái ấm Mai Liên, mái ấm Q8, nhà mở Tam Thôn Hiệp, và một số mái ấm trong thành phố…)
- Tổ chức các chương trình giúp đỡ người khuyết tật như tặng giấy cứng, băng casset, cũng như kết hợp cùng hội thanh niên khuyết tật thành phố tổ chức các chương trình hoạt động cho người khuyết tật.
- Tổ chức các chương trình chăm lo vào dịp Tết, 1/6 , trung thu, giáng sinh,..cho các em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, trẻ lang thang…

CÁCH HOẠT ĐỘNG:

Ban Điều Hành có nhiệm vụ đưa ra đường đi, các hoạt động, chương trình của nhóm; đồng thời theo dõi một cách tổng quan. Làm việc thật tốt và nắm rõ các kế hoạch sẽ, và đang triển khai theo từng mảng với mảng trưởng.

Nhóm chia ra làm 4 Mảng chính là : Mảng mồ côi, mảng lang thang, mảng khuyết tật và mảng gia sư với 4 mảng trưởng và các mảng phó (nếu có) để lo chính, đề ra các kế hoạch và theo dõi các hoạt động của mảng mà mình phụ trách. Ngoài ra, phải báo cáo lại tình hình các hoạt động, kế hoạch cho BDH nắm.

Các thành viên khi tham gia nhóm, đều có thể tham gia bất kì các hoạt động của bất kì mảng nào mà mình cảm thấy thích và phù hợp với mình, và thời gian của mình.

Ngoài ra, các thành viên còn có thể tham gia vào các hoạt động chung của cả nhóm.


ĐÔI NÉT VỀ NHÓM NHỮNG ƯỚC MƠ XANH
Với những tấm lòng đầy lòng nhiệt huyết của nhiều thanh niên sinh viên học sinh đã cùng nhau khơi dậy ngọn lửa nhiệt tình vì cộng đồng, vì xã hội. Nhóm Những Ứơc Mơ Xanh ra đời với mong muốn tiếp nối Phong Trào Tình Nguyện của Thanh Niên Việt Nam.

Nhóm tình nguyện Những ước Mơ xanh là một nhóm hoạt động xã hội, tình nguyện vì cộng đồng, đặc biệt quan tâm nhiều đến đối tượng là các em trẻ có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ.

Với phương châm "" Tình Nguyện Vì Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn "" sau gần 3 năm Nhóm đã hoạt động hầu hết trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng chính của Những Ước Mơ Xanh là Ngừơi Khuyết Tật, các em mồ côi ở các mái ấm, các em trẻ lang thang trên đường phố. 
Cùng với những hoạt động đã có của mình chúng tôi rất mong muốn có thể khai thác và phát huy nhiều nguồn lực xã hội thông qua nhóm để có thể giúp đỡ các đối tượng có thêm nhiều điều kiện tốt hơn nữa với hy vọng sẽ vượt qua và vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là khơi dậy trong họ niềm tin và ý thức tự lực trong cuộc sống.

Song song với những hoạt động xã hội, Nhóm Những Ước Mơ Xanh cũng là nơi vun đắp những cung cách sống độc lập, phát huy khả năng tự chủ, năng động, kỷ luật và nâng cao nhận thức xã hội cho các thành viên tham gia.
Những Ước Mơ Xanh hoạt động hòa nhập theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, cùng thống nhất hành động vì cuộc sống tốt đẹp hơn.
Hiện nay lực lượng chính của nhóm là các bạn thanh niên, các bạn sinh viên, học sinh tại các trường đại học, cao đẳng, phổ thông trong thành phố. Các bạn với lòng nhiêt huyết tuổi trẻ đã kết nối lại với nhau và hoạt động thật tốt theo phương châm “" tình nguyện vì cuộc sống tốt đẹp hơn "”.

CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÓM :

- BAN ĐIỀU HÀNH ( 5 thành viên )
- MẢNG TRƯỞNG ( Mảng lang thang, Mảng mồ côi, Mảng khuyết tật, Mảng gia sư )
- TRƯỞNG BAN ( Đối ngoại, thông tin, văn nghệ ... )
- THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC ( Đã trực tiếp tham gia nhiều hoạt động và được làm lễ kết nạp chính thức)
- THÀNH VIÊN ( bao gồm Thành Viên mới tham gia và tham gia online )

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

- Dạy học miễn phí cho trẻ tại các mái ấm, chăm lo, quan tâm về tinh thần cũng như giúp đỡ về vật chất cho các em ở các mái ấm, trẻ em lang thang ( mái ấm khiếm thị Nhật Hồng , mái ấm Mai Liên, mái ấm Q8, nhà mở Tam Thôn Hiệp, và một số mái ấm trong thành phố…)
- Tổ chức các chương trình giúp đỡ người khuyết tật như tặng giấy cứng, băng casset, cũng như kết hợp cùng hội thanh niên khuyết tật thành phố tổ chức các chương trình hoạt động cho người khuyết tật.
- Tổ chức các chương trình chăm lo vào dịp Tết, 1/6 , trung thu, giáng sinh,..cho các em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, trẻ lang thang…

CÁCH HOẠT ĐỘNG:

Ban Điều Hành có nhiệm vụ đưa ra đường đi, các hoạt động, chương trình của nhóm; đồng thời theo dõi một cách tổng quan. Làm việc thật tốt và nắm rõ các kế hoạch sẽ, và đang triển khai theo từng mảng với mảng trưởng.

Nhóm chia ra làm 4 Mảng chính là : Mảng mồ côi, mảng lang thang, mảng khuyết tật và mảng gia sư với 4 mảng trưởng và các mảng phó (nếu có) để lo chính, đề ra các kế hoạch và theo dõi các hoạt động của mảng mà mình phụ trách. Ngoài ra, phải báo cáo lại tình hình các hoạt động, kế hoạch cho BDH nắm.

Các thành viên khi tham gia nhóm, đều có thể tham gia bất kì các hoạt động của bất kì mảng nào mà mình cảm thấy thích và phù hợp với mình, và thời gian của mình.

Ngoài ra, các thành viên còn có thể tham gia vào các hoạt động chung của cả nhóm.


ĐIỀU KIỆN THAM GIA NHÓM :

- Bạn là người có tâm huyết, nhiệt tình, và có tinh thần tình nguyện
- Bạn có thời gian tham gia những hoạt động của nhóm ( thường xuyên hoặc không thường xuyên)
- Bạn năng động trong công việc và sẵn sàng chủ động thực hiện chương trình được giao.
Nhóm rất mong nhận được sự tham gia và ủng hộ của các bạn. 
Và cũng rất mong muốn nhận được nhiều sự ủng hộ và giúp đỡ, hợp tác của các cơ quan đoàn thể, các cá nhân có lòng hảo tâm.