Sứ mệnh

23-10-2014

Sứ mệnh 
Xây dựng quỹ học bổng cho trẻ em nghèo mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học. Giúp các em có điều kiện tới trường, tốt nghiệp THPT. Trở thành công dân có ích cho gia đình, xã hội. 

Mỗi hoàn cảnh được trao học bổng mỗi suất từ 500.000 - 1.000.000 đồng hằng tháng. giúp các em có điều kiện duy trì việc học

Báo cáo minh bạch, kết nối kết quả hoạt động, học tập của các em với mạnh thường quân. Giúp mạnh thường quân theo dõi được hành trình vượt khó của các em.