Thành viên dự án

23-10-2014

 Họ tên: Lê Trung Hải

 Nickname: Khỉ Numx, Con khỉ 82

 Ngày sinh: 11/08/1982

 Quê quán: Hải Dương

 Nơi ở hiện tại: Tp.HCM

 Trưởng nhóm tình nguyện Những ước mơ xanh

 Là 1 trong 12 gương mặt được đề cử công dân trẻ Tp.HCM 2007

 Được tặng giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" của Trung Ương Đoàn năm 2010

 

 Họ tên: Nguyễn Trần Phương

 Sinh ngày: 18/04/1982

 Thành viên, ban điều hành nhóm tình nguyện

 Ban điều hành, sáng lập quỹ học bổng "Hành trình ước mơ"